Online маркетинг – въведение

Online маркетинг – въведение

Online маркетинг – въведение

С развитието на комуникационните технологии, Интернет постепенно става неизменна част от нашето ежедневие. Постоянният и лесен достъп до всякакъв вид информация вкарва милиони хора по цял свят в едно общо виртуално пространство, където потребителите не спират да взаимодействат и обменят информация. Точно поради тази причина, Интернет се превръща в много по-атрактивен рекламоносител за разлика от другите традиционни медии- печатни, радио и телевизия и така нататък.
С течение на годините започваме осезаемо да усещаме, че Интернет се е настанил удобно в социално-икономическия живот. Все повече търговски предприятия и организации лансират продуктите и услугите си чрез уеб, като основната причина за това са огромните възможности за комуникация, които Интернет предоставя, особено за онези компании, насочили дейността си към международния пазар.

Развитието на онлайн рекламата не променя единствено компаниите, а най-вече самия потребител. Все повече изследвания сочат, че модерният потребител е по-индивидуален, по-независим, предявяващ своите претенции. Това е следствие именно на по-голямата информираност, която той получава от Интернет и възможността за сравнение на продуктите и услугите. От своя страна това води до необходимостта от оригиналност и креативност на онлайн рекламата, изготвена от всяка компания.
Виртуалното пространство (и най-вече т.нар. Интернет от второ поколение- Web 2.0) предоставя на всеки един рекламодател широк спектър от уеб канали, чрез които да достигне до масовия потребител и да го превърне в потенциален клиент.

Най-широко разпространените видове онлайн реклами са:

– Уеб банери- основно под формата на графично изображение, което има определени размери. Често бива сравнявано с печатното рекламно каре, но за разлика от него има други модерни възможности: анимираност, хипервръзка към определена страница на клиента, неограничена цветова гама и атрактивност, гъвкавост за структуриране и актуализиране и най-вече достъпно на много по-голям брой от потребители.
– Текстови линкове – препращане на потребителя към конкретна страница на продукт, услуга или идея. Целта на този вид реклама е по-голяма посещаемост и популяризация на предлагания продукт/ услуга от рекламодателя.
– Платена статия и публикация – най-често това е описание на фирмата и продукта/услуга с цел запознаване на потребителите и привличането на потенциални клиенти.
– Натрапчива реклама – pop-up, рекламни заставки
– Мултимедийна реклама
Неограничените възможности, които Интернет предлага, дава възможност на онлайн рекламните специалисти непрекъснато да измислят нови начини за реклама. Веднъж влезнали във виртуалното пространство, сме заобиколени от всякакви видове модерни и креативни реклами- Youtube Ads, In-game Ads, Mobile Ads, Email Ads и т.н.

Най-ефективната реклама е комбинираната между рекламната мрежа на Google и тази на социалните мрежи

Безспорно едни от най-разпространени и ефективни реклами в последно време са тези в социалните мрежи, както и в най-голямата световна Интернет търсачка- Google.

Постепенно социалните мрежи са се превърнали в обект на дълги дискусии и противоречиви мнения. Докато някои смятат, че това е временна мода, други възприемат социалните медии като ефективен маркетингов инструмент. Facebook, Youtube, Twitter и LinkedIN са основните социални канали, чрез които различните бизнеси си прокарват своята печеливша рекламна стратегия. Много важно условие преди реализирането на стратегията е да се проучи добре всяка една социална мрежа, за да се разбере коя от тях би донесла най-качествени резултати.
Изборът за реклами в социалните мрежи се базира най-вече и на предимствата, които предлагат. Най-напред цената, която се плаща е достъпна и изгодна за рекламодателя. След което – едно от най-важните предимства е, че социалните медии разполагат с много прецизна информация за потребителите (пол, възраст, работа, местожителство, интереси и т.н.) . Това позволява на различните бизнеси да се свържат директно със своите потенциални клиенти и да лансират своите продукти/ услуги целенасочено. Вследствие на разрастващата се онлайн общност, рекламите могат да достигнат до милиони активни потребители по цял свят.

Рекламната платформа на Google - Adwords

Друга изключително ефективна рекламна платформа е Google AdWords. Тя предоставя добро таргетиране на потенциалните клиенти и цена на клик, което означава, че заплащането е единствено за онези потребители, които са кликнали върху рекламата.
Несъмнено рекламата в социалните мрежи и Google AdWords ще продължава да разширява своя кръг от Интернет потребители. Това е и главната причина днес в основата на една маркетингова стратегия да стои съществен елемент, а именно социалните мрежи да бъдат главни канали за управление на репутацията на една компания. Това изисква добро проучване и конкретен анализ, за да се изгради правилна и успешна стратегия. Затова трябва внимателно да изберете доверен партньор, с който да работите ефективно.

Ние от Envision Ви предлагаме качествено изграждане на имиджа на Вашата компания и популяризиране на бранда в социалните мрежи. Чрез нашият професионализъм и опит в планирането на рекламни кампании в социалните мрежи, ние можем да Ви предложим ефективни и работещи решения, които да оправдаят отделения рекламен бюджет. При разработването на конкретна рекламна стратегия си поставяме няколко основни задачи:
– определяне целите на компанията;
– определяне на таргет групата, до която искате да достигнете;
– сегментиране на пазара;
– изготвяне на подходящ план (медиа микс) за отделните социални канали.
Това са само част от целите, които си поставяме. За нас е важно да достигнем оптимални и най-вече реални резултати, които видимо да подобрят развитието на компанията.

Все още няма коментари

Остави коментар

Остави Коментар

Моля въведете вашето име. Please enter an valid email address. Моля въведете съобщение.