FAQs

Най-общо казано статичен е този сайт, при който след първоначалната му направа не се налага неговото актуализиране. При динамичните сайтове е предвидена възможност за актуализиране (редактиране) на съдържанието му по лесен и удобен начин. Ние предлагаме и двата вида сайтове.

Цената на сайта е строго индивидуална и е базирана на индивидуалните изисквания на всеки клиент. Крайната финална цена клиентът получава, след като са уточнени детайлите по създаването на уебсайта.

Най-общо казано хостингът е мястото, на което се “помещава” вашият сайт. Без хостинг сайтът ви няма да е видим в интернет.

Всеки наш клиент, поръчал сайт при нас, получава безплатен хостинг и домейн за първата година, безплатен SSL сертификат за първата година, безплатна базова SEO оптимизация, възможност за разсрочено плащане, както и други екстри, специфични за конкретния website и/или система.

SEO оптимизацията е набор от похвати и инструменти, прилагането на които водят до това вашият сайт да се класира по-добре в търсещите машини (Google).

Времето за изработката на един website е строго индивидуално и зависи пряко от специфичните изисквания на всеки клиент и типа на изгражданата система/website.

Домейнът това е името, с което се появява вашият сайт в интернет, например: google.com, yahoo.com и.т.н. За да имате website, трябва да имате и поне един домейн (домейн име).

Поддръжката на един сайт е набор от дейности, извършвани след направата му. Те могат да бъдат строго технически, които се изразяват в добавянето на нови функционалности по сайта и/или промяната на съществуващи такива. Съществува и SEO поддръжка, чрез която се извършват периодичен набор от дейности, с които вашият сайт се класира по-добре. Може да се прави и системно обновяване на съдържанието, ако това е необходимо. Някои наши клиенти разчитат на нас за поддръжката, а други правят това самостоятелно.

Online рекламата е набор от инструменти, дейности и похвати, които приложени увеличават популярността на вашия website.

Много общо етапите могат да се разделят на: 1. Първоначална среща с клиента; 2. Последващо уточняване на детайлите по изработката; 3. Оферта; 4. Договор (при приемане на офертата); 5. Изработка; 6. Предаване на сайта; 7. Евентуална поддръжка